X
GO

Poruchy růstu

Jak vyplývá z přehledu faktorů, které ovlivňují růst, může mít porucha růstu řadu různých příčin. Určit příčinu poruchy růstu dokáže nejlépe váš dětský lékař nebo přímo specialista – dětský endokrinolog. Porucha růstu se může rozvinout vlivem nedostatečné výživy, chronické nemoci, psychosociálního strádání nebo hormonální poruchy. Právě zjištění hormonální poruchy je důležité, proto tyto odchylky jsou dobře léčitelné, jakmile byly správně rozpoznány.

Příčiny malého vzrůstu

  • Konstituční opoždění růstu a často i puberty: dítě malé, zdravé, bez léčby dosáhne normální výšky
  • Familiárně (rodinně) podmíněný malý vzrůst (příčinou může být někdy dědičná odchylka růstu dlouhých kostí, tzv. kostní dysplázie nebo jiná vrozená příčina)
  • Dlouhodobé (chronické) onemocnění: asi u 15 % dětí s malým vzrůstem
  • Hormonální porucha: ve 2 % všech dětí s poruchou růstu chybí růstový hormon
  • Jiné genetické příčiny: Turnerův syndrom, syndrom Noonanové, syndrom Silver-Russell, jiné méně časté vrozené stavy)

Malý vzrůst

Které děti mají být vyšetřeny pro růstovou poruchu


Děti, jejichž tělesná výška je nižší než 3. percentil

Děti, které rostou pomalu a překřížily již jedno nebo více pásem v růstovém grafu směrem dolů

Pro nadměrný růst by měly být vyšetřeny dětí s výškou nad 97. percentilem a děti, které již překřížily jedno nebo více pásem v růstovém grafu směrem nahoru


Frekvence růstové poruchy v běžné populaci: 3/100